ႷႠႥႠ

ႸႤႵႫႬႨႪႨ ႸႤႬႧႥႨႱ

EN GE RU

წარმოების პროცესი


ყავის წამოება რთული და კომპლექსური პროცესია, გემრიელი ყავის წარმოება ხელოვნებაა და არა მეცნიერება. იმისათვის რომ შედეგმა მოლოდინი გაამართლოს, საჭიროა პროცესის სწორად ორგანიზება და მისი ყველა ეტაპის კონტროლი. გვსურს წარმოგიდგინოთ საწარმოო ციკლი რომელსაც ყავის მწვანე მარცვალი გადის ჩვენს საწარმოში ნედლეულის საწყობიდან - მზა პროდუქციის საწყობამდე.

© 2019 Cherie LLC. All Rights Reserved
Developed by DESIGN.GE