ჩერის თამასუქი - არის ჩერის საინვესტიციო პროდუქტი, წარმოადგენს ფასიან ქაღალდს, მოკლევადიან სასესხო ვალდებულებას, რომელიც შექმნილია სპეციალურად მათთვის ვისაც სურს ფულის მოკლევადიანი დაბანდება საბანკო ანაბარზე უფრო მაღალი საპროცენტო სარგებლით

როგორ მუშაობს თამასუქი

ჩერის თამასუქი არის 6-დან 10 თვემდე ვადის, არანაკლებ 5000 ლარიანი ნომინალური ღირებულების სესხი რომელსაც ღებულობს კომპანია ჩერი და იღებს ვალდებულებას დააბრუნოს

თამასუქის თანხას დაერიცხება წლიური 12%, სარგებლის ყოველთვიური გადახდით (თვეში - 1%)

სავალუტო რისკის დაზღვევა - იმ შემთხვევაში თუ თამასუქის თანხის დაბრუნების დღეს, გაცემის დღესთან შედარებით, ლარი აშშ დოლართან მიმართებაში 3%-ზე მეტად იქნება გაუფასურებული თამასუქის მფლობელს ასევე აუნაზღაურდება კურსთაშორის სხვაობა

რატომ ყიდის თამასუქს ჩერი

ჩერი ყიდის თამასუქს იმიტომ რომ გადაიხადოს საბანკო ოვერდრაფტზე ნაკლები პროცენტი (საშუალოდ ბანკის 6-10 თვიანი სესხი ლარში ღირს წლიური - 14%)

რატომ უნდა ვიყიდო თამასუქი

თქვენ უნდა იყიდოთ თამასუქი იმიტომ რომ მიიღოთ საბანკო ანაბარზე მეტი საპროცენტო სარგებელი (საშუალოდ ბანკები 6-10 თვიან ანაბარზე ლარში იხდიან წლიურ - 7%-ს) ამასთან დაზღვეული იყოთ ლარის მკვეთრი გაუფასურების შემთხვევაში

თამასუქის მფლობელი თამასუქის ვადის ამოწურვამდე ისარგებლებს 10%-იანი ფასდაკლებით ონლაინ მაღაზიით გაკეთებულ შესყიდვებზე www.shop.cherie.ge (ონლაინ შეკვეთისას მიუთითებთ თამასუქის ნომერს)

როგორ მივიღო თამასუქი
  • დაინტერესებული პირი (როგორც ფიზიკური ისე იურიდიული) ავსებს ქვემოთ მოცემულ განაცხადის ფორმას, სადაც ირჩევთ თამასუქის თანხას და ვადას (იხ. წესები და პირობები)
  • განაცხადის გადაგზავნისთანავე დაგენერირდება ინვოისი და გადაიგზავნება განაცხადში მითითებულ ელ. მისამართზე (იხ. ინვოისის ფორმა) გადასახდელად
  • ინვოისის საფუძვლზე თანხის ჩარიცხვიდან მეორე სამუშაო დღეს შედგენილი/გაფორმებული და დამოწმებული თამასუქი (იხ. თამასუქის ფორმა) გადაიგზავნება მითითებულ ელ. მისამართზე, დედანი გაეგზავნება განმცხადებელს კურიერის საშუალებით ფაქტობრივ მისამართზე
განაცხადი
?
?
*ვეთანხმები  წესებს და პირობებს
* თამასუქი შედგება/გაფორმდება და გაიცემა
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით
 ელ-ფოსტა Investorsrelation@cherie.ge
 ტელეფონი  +995 32 2205045
სამუშაო საათები:
ორშაბათიდან - პარასკევის ჩათვლით
დილის 9:00სთ-დან საღამოს 6:00სთ-მდე